Gin shen és merevedés, Uploaded by


Az el­ múlt kétezer évben az orvosok azért tanulmányozták őket, hogy megtanulják belőlük a esi és a vér áramlását, a belső részeket és a működésüket érintő lényeges tudnivalókat, hogy megértsék, miként érdemes alkalmazni az élet tanul­ mányozásában az olyan filozófiai fogalmakat, mint a vu hszing öt elemhogy elemezzék a betegségek okait és kór­ élettanukat, s hogy új elméleti gondolatokat fejlesszenek ki az orvoslásról.

DRAGON Sensitive Cream 60 ml, erekciót, merevedést segítő krém Férfiaknak - Shunga

A Sang Han Ca Fing Lunt Hideg betegségek és különféle panaszok kezelése a Keleti Han-dinasztia idején állították össze, de népszerűségét már a Tang-korban elveszítette. A Szun Szimiao által összeállított Csien Csin ]i Fang [Qian Jin Yi Fang] Kiegészítés az arany receptekhez című könyvben szerepel az orvosi előírásokat tartalmazó könyvek felsorolása, ezt azonban mégsem tekintették gyűj­ teményes műnek. Csak a Szung-dinasztia idején ismerték el végül a Sang Han Ca Ping hun Hideg betegségek és különfé­ le panaszok kezelése értékét, s kezdték el alaposan és beha­ tóan tanulmányozni a művet.

Csang Csungcsinget azóta tisztelik az orvoslás isteneként. Részben irodalmi értékük is az oka annak, hogy ezek az orvosi könyvek fokozatosan kanonikussá váltak.

Ginzeng étrend-kiegészítő kapszula- 60 db

A Huang Ti Nej Csinget A sárga császár orvosi kánonja például nyilvánvalóan kiváló irodalmi képzésben részesült orvo­ sok írták. A Nyugati és a Keleti Han-dinasztiák időszakban az or­ voslás tanulmányozására az irodalmi átszerkesztés és a recepteskönyvek újbóli összegyűjtése volt jellemző.

A Szungdinasztia idején a tudósokat egyre jobban lekötötték az adminisztratív államigazgatási feladatok.

gin shen és merevedés

Az igazság az, hogy az orvosi kánonokat és a hagyományt sokan azért tartják különös becsben, mert úgy vélik, hogy a gyógyászatnak az ókorban megalapozott elmélete tökéletes. Igaz ugyan, hogy a gyógyászat terén az­ óta is egyre gyűlnek az új ismeretek, de ezeket csak a régi dolgok magyarázatának, nem pedig a régiek bírálatának tekintjük. Azonban még Kínában is csak kevesen képesek tökéletesen megérteni ezeket a bonyolult elméleteket.

Alkalmi, esemény előtti potencianövelők

A jin-jang és a vu hszing eredetileg egymástól független elméletekként születtek. A jin-jang elmélete elvileg a legje­ lentősebb gondolatrendszer, amely tükrözi az ókori kínaiak filozófiai gondolkodását. Joseph Needham ha­ talmas művében, A kínai tudomány és technika történetében azt írja, hogy a jin-jang elmélete az ókori kínaiak által megalko­ tott legnagyobb elmélet volt.

Mindent a merevedési zavarról!

Az orvoslás terén is a jin-jang elméletét vették át előbb gin shen és merevedés filozófiából, s csak azután az öt elem tanát. A Csin-dinasztia előtt összegyűjtött irodalomban nincs nyoma a vu hszingnek.

A jin-jang elméletét azonban már ekkor felhasználták a betegségek okainak és az emberi test működésének magyarázatára. Elvileg a jin-jang filozó­ fiai elméletének orvosi értelmezése és alkalmazása tette le­ hetővé a HKO számára a fejlődést az ókortól az újkorig.

gin shen és merevedés

Ugyancsak ez az oka annak, hogy miért nem lépett soha a HKO helyébe a nyugati orvoslás. Az ókori Kínában a filozófusok úgy gondolták, hogy a világmindenség jinből és jangból áll, és ezen ellentétpólusok állandó mozgása a felelős a világ létéért.

Potencianövelő

Eredetileg a jint és a jangot használták fel a napsugárzással ellentétes, illetve az annak kitett állapot megmagyarázására. A dolgok jin és jang szerinti osztályozásának semmi köze nem volt az ellen­ tétpárok jó vagy rossz természetéhez. A jin és a jang váltako­ zását tekintették minden dolog alaptörvényének.

A jin és a jang közti egyensúlyt gondolták az eszményi állapotnak.

  • 25 éves vagyok, és rossz az erekcióm
  • Megmutatja a péniszét a barátnőjének
  • Amikor az erekció eltűnik, mit kell tenni

Az Alkímiai korabeli ábrázoló 39 ókori Kínában a jin-jang elméletét nemcsak a mindenség mű­ ködésének, hanem társadalmi jelenségeknek a magyarázatá­ ra is alkalmazták.

A jin-jang elméletének alkalmazása a HKO-ban egy szám­ sorral magyarázható. A HKO minden betegséget a hozzá kapcsolódó pozitív vagy negatív szám elemzése révén szemléli. A Sang Han Lnnban Hideg betegségek kezelése a betegségeket a három jin és a három jang gin shen és merevedés elemzik.

L.J. Shen Sinners of Saint 3. Scandalous

A jang-többlet taj jang például automatikusan jin-hiányt sao jin is feltételez. Ha­ sonlóképpen, a jang ming többlete egyben a taj jin hiányát is jelenti. Emiatt a HKO-ban a gyógyeljárások maguk soha nem lehetnek azonosak, de a céljuk igen, s ez a jin és a jang eszményi, harmonikus állapotához kapcsolódik.

Ezzel szemben a nyugati orvoslás rendsze­ rint hipnózist alkalmaz az álmatlanság kezelésére. Az NYO számára minden betegségre egy bizonyos gyógyszer létezik.

gin shen és merevedés

Az efféle gyakorlat azonban nem igazán ésszerű. A hipnoti­ kus kezelés túlfűtött betegnél valóban javallott lehet, de az olyan betegnél, aki ideggyengeségtől szenved, e terápia al­ kalmazása hatástalan marad.

gin shen és merevedés

A jin-jang elméletét eredetileg csupán arra használták, hogy elemezzék vele a négy évszak időjárás-változásait. Az ég, a föld és a világmindenség minden alkotóeleme eredeté­ nek a csít gondolták, amely két részből áll: jinből gyenge merevedés 54-nél jangból. A jin és a jang azután tovább oszlik saojangra túl kevés jangtaj jangxa túl sok jangsao jinre túl kevés jin és taj jinre túl sok jinamelyek tulajdonképpen a négy évszak arányait je­ Jin-jang 40 lentették.